PRIVACY POLICY

Din integritet är mycket viktig för oss. Vår policy för behandling av personuppgifter beskriver bland annat vilka uppgifter vi samlar in, syftet för vilket de samlas in, hur du kan kontrollera dina egna uppgifter och hur du kontaktar oss.

Personuppgiftsansvarig

SUNBEAMsystem (760327-0310) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på SUNBEAMsystem. Personuppgiftshanteraren ansvarar för att SUNBEAMsystem behandlar uppgifterna enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?

Detta avsnitt beskriver syftet för vilka vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas och den rättsliga grund som behandlingen utförs för dig som kund hos SUNBEAMsystem.

1) För att hantera beställningar / inköp

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera beställda / köpta produkter eller tjänster (inklusive leveransavisering eller kontakt angående leverans).
 • Kunna utföra identifiering och åldersverifiering.
 • Hantera betalningar (inklusive analys av vilka betalningslösningar som ska erbjudas).
 • Adressverifiering mot externa källor, till exempel SPAR.
 • Hantera retur-, reklamations- och garantifrågor.

Kategorierna av personuppgifter som behandlas är:

 • namn
 • Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalningsinformation (t.ex. transaktionsreferens, transaktionsdatum).
 • Personligt ID-nummer.
 • Kundnummer.
 • Betalningshistorik.
 • Beställningsinformation (t.ex. vilken produkt som har beställts eller om den ska levereras till en annan adress).

Rättslig grund:

Uppfyllelse av köpeavtal.

Lagringsperiod:

Till dess att köpet har genomförts och under en period av 36 månader därefter. När det gäller kunder som handlar utan att logga in behåller vi din personliga information i 6 månader efter det senaste köpet.

 

2) För att hantera och administrera ditt användarkonto

Personuppgifter behandlas för att:

 • Ge behörighet för inloggning.
 • Kunna utföra identifiering och åldersverifiering.
 • Behåll korrekt och uppdaterad information.
 • Aktivera följande av köphistoriken.
 • Hantera dina inställningar och information om betalningshistorik och betalningsalternativ.
 • Underlätta sparandet av inköpslistor, föreslå inköpslistor eller liknande åtgärder som förenklar saker för dig. Analyser utförs för att möjliggöra detta.

Kategorierna av personuppgifter som behandlas är:

 • namn
 • Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).
 • Användarnamn och lösenord.
 • Köphistorik.
 • Teknisk information om din dator, mobiltelefon och andra enheter du använder och deras inställningar.
 • Betalningshistorik.
 • Personligt ID-nummer.
 • Kundnummer.
 • Adressinformation från externa källor, till exempel SPAR.

Rättslig grund:

Registrerade kunder – legitima intressen. Behandlingen är nödvändig för att tillfredsställa ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

Lagringsperiod:

Så länge du har ett aktivt konto. Om du inte har gjort några köp de senaste 36 månaderna kommer informationen att tas bort.

 

3) Att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

 • Visa relevanta produktrekommendationer, föreslå inköpslistor, påminn om glömda / övergivna digitala kundvagnar eller spara inköpslistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder.
 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, textmeddelanden, sociala medier och liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt e-post, inklusive kampanjer från partners. Till exempel genom att genomföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till evenemang till alla kunder, ett visst kundsegment (t.ex. kvinnor / män mellan 30 och 40 i Sverige) eller enskilda kunder.

Kategorierna av personuppgifter som behandlas är:

 • namn
 • Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Information om hur kunden använder företagets webbplatser och andra digitala kanaler.
 • Information om genomförda inköp.
 • Användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik).

För att förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas, analyserar vi:

 • Hur webbplatser och andra digitala kanaler används (till exempel vilka webbsidor och delar av webbsidor som har besökts och vilka sökningar som har gjorts).
 • Köphistorik.
 • Ålder och bostadsort.
 • Resultat från kundnöjdhet eller marknadsföringsstudier.

Rättslig grund:

Registrerade och oregistrerade kunder – legitimt intresse.

Mottagare av nyhetsbrev och webbplatsbesökare – legitimt intresse.

Bearbetningen är nödvändig för att tillfredsställa vårt intresse och kunna marknadsföra produkter och tjänster.

Lagringsperiod:

Så länge vi tror att du drar nytta av vår kommunikation och du inte har valt att dra tillbaka ditt samtycke aktivt.

 

4) Att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och evenemang

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med deltagarna i en tävling.
 • Kommunicera med deltagarna före och efter ett evenemang (t.ex. bekräftelse av meddelanden, frågor eller utvärderingar).
 • Kunna utföra identifiering och åldersverifiering.
 • Välj vinnare och förmedla priser.

Kategorierna av personuppgifter som behandlas är:

 • namn
 • Personligt identifieringsnummer eller ålder.
 • Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).
 • Detaljer som lämnats in som en del av ett tävlingsinlämnande.
 • Detaljer som lämnas in som en del av en utvärdering av ett evenemang.

Rättslig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillfredsställa ditt och vårt intresse av att kunna genomföra tävlingen och evenemangen.

Lagringsperiod:

Så länge det är nödvändigt för att slutföra tävlingen / evenemanget (inklusive eventuell utvärdering).

 

5) För att hantera bokningen av tjänster (t.ex. personlig shopper eller liknande)

Personuppgifter behandlas för att:

 • Hantera bokningar, ombokningar och avbokningar.
 • Kunna kommunicera om bokningen och påminna dig om tjänsten.

Kategorierna av personuppgifter som behandlas är:

 • namn
 • Kontaktinformation (e-post, telefonnummer).
 • Information du väljer att tillhandahålla som gör det möjligt för tjänsteleverantören att förbereda tjänsten.

Rättslig grund:

Uppfyllelse av serviceavtalet. Bearbetningen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden.

Lagringsperiod:

Så länge det är nödvändigt att tillhandahålla våra tjänster och under en period av 36 månader därefter.

 

6) För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter för att:

 • Kommunicera med kunden och svara på förfrågningar som skickas till kundtjänst via telefon eller digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • Aktivera identifiering.
 • Undersök klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).

Kategorierna av personuppgifter som behandlas är:

 • namn
 • Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Information om inköpsdatum, inköpsort eller produktfel / reklamationer.
 • Användarinformation för Mina sidor, till exempel när du har inloggningsproblem.
 • Tekniska detaljer för din utrustning som krävs för supportärenden.
 • Personligt ID-nummer.

Rättslig grund:

Berättigat intresse. Bearbetningen är nödvändig för att tillfredsställa ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

Lagringsperiod:

Korrespondens i kundtjänstfall sparas i 36 månader.

 

7) För att fullgöra sina skyldigheter

(t.ex. när det gäller kraven i den svenska redovisningslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:

 • För att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt lagar, domar eller administrativa beslut. Sådana krav kan hänvisa till produktansvar och produktsäkerhetskrav som att tillhandahålla kommunikation och information till allmänheten och kunder angående produktlarm och återkallande av produkter, till exempel i händelse av en defekt eller hälsofara, eller om det krävs enligt redovisningslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

Kategorierna av personuppgifter som kan behandlas är:

 • namn
 • Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Information om inköpsdatum, inköpsort, defekter / reklamationer för produkten.
 • Användarinformation för Mina sidor.
 • Personligt ID-nummer.
 • Betalningsinformation.

Rättslig grund:

Lagliga skyldigheter.

Lagringsperiod:

Personuppgifter lagras så länge som krävs för att uppfylla respektive juridiska skyldigheter.

 

8) Att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundgemenskapen som helhet

Personuppgifter behandlas för att:

 • Gör tjänsterna mer användarvänliga, som att ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att markera funktioner som ofta används i våra digitala kanaler.
 • Utveckla stödjande dokumentation för att förbättra produkt- och logistikflöden, t.ex. genom att prognostisera inköp, lager och leveranser.
 • Utveckla stödjande dokumentation för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
 • Utveckla stödjande dokumentation för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser.
 • Utveckla stödjande dokumentation för att planera nyetableringar av butiker och lager.
 • Låt dig påverka utbudet vi erbjuder.
 • Utveckla stödjande dokumentation för att förbättra våra IT-system för att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet.

Kategorierna av personuppgifter som behandlas är:

 • Inköp och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Ålder.
 • Bostadsort.
 • Din korrespondens och feedback med avseende på vår service och produkter.
 • Tekniska data relaterade till enheter som används och inställningar, såsom språkinställningar, IP-adresser, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Information om hur du interagerar med företaget, dvs på vilket sätt tjänster användes, inloggningsmetoden, var och hur länge olika sidor besökte, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås, och när tjänsten lämnades osv. .

För dessa ändamål utför vi allmänna analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, angående:

 • Hur våra webbplatser och andra digitala kanaler används (till exempel vilka sidor eller delar av sidor som har besökts och vilka sökningar som har gjorts).
 • Köphistorik.
 • Ålder.
 • Geografisk och / eller demografisk plats.
 • Feedback om våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhet eller marknadsföringsstudier.
 • Data från kundernas enheter och tekniska inställningar.

Rättslig grund:

Berättigat intresse. Bearbetningen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt legitima intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod:

Från samlingen och under en tid av 36 månader därefter.

 

9) För att förhindra missbruk av en tjänst eller för att utreda och förhindra brott mot företaget

Personuppgifter behandlas för att:

 • Undersök eller förhindra bedrägeri eller andra brott genom t.ex. incidentrapportering i butiker.
 • Förhindra skräppost, nätfiske, trakasserier, obehöriga inloggningar på användarkonton eller andra förbjudna åtgärder.
 • Skydda och förbättra vår IT-miljö mot attacker och intrång.

Kategorierna av personuppgifter som behandlas är:

 • Inköp och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Personligt ID-nummer.
 • Videoinspelningar från övervakningskameror.
 • Data relaterade till enheter som används av kunden och inställningar, såsom språkinställningar, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Information om hur våra digitala tjänster används.

Rättslig grund:

Juridiska skyldigheter om sådant finns eller alternativt legitima intressen (om inga juridiska skyldigheter finns) om behandlingen är nödvändig för att tillfredsställa vårt legitima intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller utreda och förhindra brott mot företaget.

Lagringsperiod:

Så länge det är nödvändigt att förebygga och / eller rapportera bedrägerier och andra brott. Videoinspelningar sparas i enlighet med lokala lagar eller max 30 dagar.

Dela och överföra personuppgifter

Personuppgifter kan också överföras för nödvändig behandling till andra företag som SUNBEAMsystem Group samarbetar, t.ex. Facebook, i händelse av marknadsföring (tryck och distribution, mediebyråer etc.), distribution och transport, betalningslösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med SUNBEAMsystems partners ska uppgifterna behandlas enligt SUNBEAMsystems instruktioner och för SUNBEAMsystems konto och endast för ändamål som är kompatibla med de ändamål för vilka SUNBEAMsystem har samlat in uppgifterna.

Dessutom kan SUNBEAMsystem vara juridiskt skyldigt att tillhandahålla information till myndigheter (t.ex. polis och skattemyndigheter). SUNBEAMsystem kan också tillhandahålla personuppgifter till företag som tillhandahåller betalningslösningar (t.ex. betaltjänstleverantörer och banker) och företag som tillhandahåller allmän godstransport (t.ex. logistikföretag och speditörer). I sådana fall ska partnerna behandla uppgifterna som oberoende personuppgiftshanterare i enlighet med sin egen integritetspolicy och hanteringsinstruktioner.

SUNBEAMsystem strävar efter att behandla personuppgifter inom EU / EES och samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU / EES. Om det inte är möjligt kan behandling av personuppgifter ske utanför EU / EES i länder som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU-kommissionens beslut eller genom att använda lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausuler, bindande interna företagsregler eller US Privacy Shield. De länder där SUNBEAMsystems partners behandlar personuppgifter utanför EU / EES är USA och Indien. Oavsett i vilket land personuppgifter behandlas tar SUNBEAMsystem rimliga tekniska, juridiska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som i EU / EES. Du kommer att ha tillgång till standardavtalsklausulerna och mer information om dessa genom att klicka här .

Lagring av personuppgifter

Behandlingen överensstämmer med lagliga krav, vilket innebär att personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt för ändamålet med behandlingen. I praktiken innebär detta att information tas bort när den inte längre är relevant eller nödvändig för analyser eller direktmarknadsföring eller för de ändamål för vilka den samlades in. För marknadsföringsändamål använder vi inte information om köptransaktioner som är mer än tre år gamla. All hantering av personuppgifter kommer dock att vara föremål för hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter och alternativ

Rätt till tillgång:

Vi vill vara öppna och öppna för hur vi behandlar din information, och om du vill ta reda på mer om de personuppgifter som behandlas har du rätt att begära åtkomst till dina uppgifter, som vi kommer att ge dig i form av ett så kallat “register” (syfte, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperioder eller kriterier för bestämning av lagringsperioder, information om var information samlades in). Om vi får en begäran om åtkomst kan vi be om ytterligare information för att fastställa vilken information du vill komma åt och att vi avslöjar den för rätt person.

Rätt till rättelse:

Du har alltid rätt att kräva att dina personuppgifter korrigeras om de är felaktiga. Inom ramen för det angivna syftet har du också rätt att komplettera alla ofullständiga personuppgifter. Du, som har skapat ett konto i SUNBEAMsystem-appen eller på SUNBEAMsystem.com kan, om du vill, också uppdatera din information på Mina sidor eller Min profil.

Rätt till radering:

Du har rätt att kräva att personuppgifter som vi behandlar raderas om:

 • Uppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till det syfte för vilket de samlades in eller bearbetades.
 • Du har dragit tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen och det finns inga andra juridiska skäl för behandlingen.
 • Du motsätter dig en avvägning av intressen som vi har gjort och det finns inget legitimt intresse för SUNBEAMsystem som överväger ditt intresse.
 • Du motsätter dig bearbetning för direkt marknadsföring.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som gäller oss.
 • Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvar för i samband med IT-tjänster, t.ex. sociala medier.

Det kan finnas skäl för oss att inte bevilja din begäran om radering om det finns juridiska skyldigheter som hindrar oss från att göra det. Detta kan vara fallet om behandlingen är nödvändig för att utöva vår rätt till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för eller för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning:

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter är begränsad.

Rätt att invända mot vissa typer av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandling som baseras på ett legitimt intresse av oss om du har personliga skäl som är relaterade till situationen. Vi kan dock fortsätta att behandla din information, trots din invändning mot behandlingen, om vi har tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförts för direkt marknadsföring):

Du har möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar också analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direkt marknadsföring. Om du motsätter dig direktmarknadsföring kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Om du vill avvisa att ta emot push-meddelanden i SUNBEAMsystem-appen kan du göra det i enhetens allmänna inställningar.

Rätt till dataportabilitet:

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller uppfyllandet av åtaganden i ett avtal med dig, har du rätt att begära att de uppgifter som rör dig och som du har gett oss överförs till andra personuppgifter manager (t.ex. dataport).

 

När det gäller kakor

Personuppgifter kan samlas in när du använder SUNBEAMsystem.com och sedan lagras informationen om din användning och de sidor du besökte. Detta kan relatera till teknisk information om din enhet och Internetanslutning som operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. När du besöker SUNBEAMsystem.com där våra tjänster tillhandahålls kan olika tekniker användas för att känna igen dig för att lära dig mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av tredje parts teknik. Det kan vara användning av t.ex. cookies.

Vad är en cookie?

Det finns två typer av kakor. En typ sparar en textfil under en längre period men har ett utgångsdatum. Syftet med denna cookie är till exempel att berätta vad som är nytt sedan ditt senaste besök. Den andra typen av kakor är en så kallad sessionskaka som saknar ett utgångsdatum. Textfilen sparas tillfälligt så länge du surfar på en sida och hjälper till att komma ihåg vilket språk du till exempel vill använda. Så snart webbläsaren är stängd raderas textfilen.

Varför använder vi cookies?

På SUNBEAMsystem.com använder vi cookies för att hålla reda på varorna du har lagt till i din kundvagn. Vi använder också cookies för att få webbstatistik. Vi behöver denna statistik för att utveckla SUNBEAMsystem.com. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än AB SUNBEAMsystem.

För att kunna använda SUNBEAMsystem.com till fullo måste du acceptera cookies. Du kan göra detta via dina webbläsarinställningar. Om du inte vill acceptera cookies kan du stänga av cookies via webbläsarens säkerhetsinställningar. Detta kommer dock att innebära att SUNBEAMsystem.com inte fungerar som avsett.

 

Hantera personliga identifikationsnummer

Vi behandlar bara ditt personliga identifikationsnummer när det tydligt motiveras av syftet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns andra legitima skäl. Annars använder vi istället ditt kundnummer om det är tillräckligt för att minimera användningen av personnummer så långt som möjligt.

 

Klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet. Den relevanta myndigheten i varje land kan hittas här .

 

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om hantering av personuppgifter eller om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss på:

SUNBEAMsystem, kundtjänst

 

Ändringar av policyn

Denna sekretesspolicy kan uppdateras för att korrigera störningar eller för att följa nya juridiska eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av sekretesspolicyn kan alltid hittas på den här sidan. I händelse av betydande förändringar (t.ex. syftet med behandling av personuppgifter eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på SUNBEAMsystem.com.

 

Senast uppdaterad 20/02/2020